Losowa fotka

 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
 • Losowe zdj?cie
2020-10-18 PDF
Najlepsze wyniki uzyskane podczas mistrzostw Ukrainy, które odbyły się dzisiaj w Ivano-Frankovsku:
Kobiety - 20 km
1:29:18 Lyudmila Olyanovska 93 UKR
1:29:43 Marija Sakharuk 95 UKR
1:30:50 Olena Sobchuk 95 UKR
Kobiety - 50 km
4:32:30 Khrystyna Yudkina 84 UKR
4:38:36 Tamara Havryluk 95 UKR
4:50:38 Oksana Kalahina 97 UKR
Weteranki - 3 km
17:30 Vira Zozulya 70 UKR
17:53 Tetyana Kryvokhyzha 56
Mężczyźni - 20 km
1:21:44 Ivan Losev 86 UKR
1:22:05 Eduard Zabuzhenko 98 UKR
1:22:28 Nazar Kovalenko 87 UKR
Mężczyźni - 50 km
3:47:31 Ihor Hlavan 90 UKR
3:49:47 Serhiy Budza 84 UKR
3:52:58 Valeriy Litanyuk 94 UKR
Weterani - 3 km
12:55 Taras Kozlyuk 81 UKR
14:26 Petro Harnyk 64 UKR
17:00 Valerii Krasniukov 59 UKR
 

Linki:

world atletics

european athletics

wma

ema

pzla

pzlamasters

Partnerzy

Udo

Smola

Mapalu